TOP Įmonė 2018

TOP Įmonė 2018

VERSLO STABILUMO ĮVERTINIMAS

Šiuo įvertinimu Portalas Rekvizitai.lt pažymi įmonės ekonominį verslo stabilumą ir patikimumą.
Lietuvoje tokius aukštus atrankos kriterijus atitinka tik 6 įmonės iš 100, todėl tikėtina ši įmonė
ateityje išliks stabili ir gebės vykdyti savo finansinius įsipareigojimus.